Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken en gratis vrijblijvende offertes aanvragen.
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 10u-15.30u)

De Goudse

Ondernemers-AOV

Ondernemers houden van duidelijke afspraken. Bij de Ondernemers-AOV weet de ondernemer vooraf exact wat de hoogte van de uitkering is bij elk arbeidsongeschiktheidspercentage. Zonder toetsing van zijn feitelijke inkomen op het moment van arbeidsongeschiktheid.

En de Ondernemers-AOV biedt meer. Zoals diensten voor effectieve preventie, persoonlijke begeleiding bij re-integratie én in veel gevallen een extra eenvoudige acceptatie.

 • U weet wat u krijgt bij arbeidsongeschiktheid;
 • Kosteloze preventieve personal coaching voor u én uw inwonende gezinsleden;
 • Persoonlijke online gezondheidsscan;
 • Jaarlijkse AOV-waardemeter houdt uw verzekering up-to-date;
 • Starterskorting.

Waarom je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de Goudse kiest

De Ondernemers-AOV van De Goudse is een sommenverzekering waarbij de ondernemer vooraf duidelijkheid heeft over de uitkering die hij ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Deze is namelijk gebaseerd op het verzekerde bedrag ongeacht of er wel of geen sprake is van inkomensverlies. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid toegepast.

De AOV’s van de Goudse onderscheiden zich door:

 • Jaarlijks kosteloze medische check: een online inventarisatie van gezondheidsrisico’s gecombineerd met metingen voor hart en bloedvaten;
 • Kosteloze persoonlijke coaching voor persoonlijke effectiviteit en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid;
 • Bij arbeidsongeschiktheid is er persoonlijke begeleiding bij de re-integratie;
 • Gebruik van de jaarlijkse AOV-waardemeter, waarmee de verzekering up-to-date gehouden wordt;
 • Pakketkorting op andere verzekeringen die onderdeel zijn van Privé Pakket Online of CompleetVerzekerd Mijn bedrijf bij De Goudse.

Voortzettingsgarantie
Heeft u het verzekerde bedrag verlaagd? Dan kunt u binnen 3 jaar weer verhogen naar het oorspronkelijke bedrag zonder nieuwe medische waarborgen.

Uitkering bij orgaantransplantatie
U bent ook verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van orgaantransplantatie. De Goudse past de eigenrisicotermijn dan niet toe.

Herbeoordeling/contra-expertise
Als u en De Goudse het niet eens worden over het percentage arbeidsongeschiktheid, dan kunt u op onze kosten een nieuw onderzoek laten doen. De uitkomst is voor beide partijen bindend.

Re-integratieovereenkomst
Ontvangt u van De Goudse uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid? En gaat u weer aan de slag in een ander beroep met een lager inkomen? Dan heeft u recht op een aanvullende uitkering. Ook als u in zijn nieuwe beroep volledig arbeidsgeschikt is.

Unieke startersaanbod
Uniek is het interessante startersaanbod dat De Goudse voor ondernemers heeft die nog niet langer dan een half jaar ondernemen. Het aanleveren van medische informatie is niet nodig als de startende ondernemer:

 • Maximaal € 25.000 verzekert bij aanvang van de verzekering, én
 • op de ingangsdatum van de verzekering niet ouder is dan 40 jaar, én
 • geen zwaar beroep heeft of zware werkzaamheden uitvoert (risicoklasse 1 en 2), én
 • niet uit een uitkeringssituatie komt (WIA, WAO, WAJONG, ZW of loondoorbetaling bij én
 • niet eerder is afgewezen voor een AOV, én
 • niet eerder een aanbieding heeft gekregen met een uitsluiting en/of premieopslag, én
 • op het moment van afsluiten van de verzekering arbeidsgeschikt is.

Over de Goudse

De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag de dag nog nagenoeg alle aandelen in De Goudse. De totale jaaromzet bedraagt circa € 730 mln.

De Goudse heeft ongeveer 800 medewerkers in dienst. In Nederland werkt zij voor haar distributie samen met het onafhankelijke professionele intermediair en andere distributiepartners.

U heeft als ondernemer de hoogte van uw inkomen in eigen hand. Maar niemand is onkwetsbaar. Daarom heeft De Goudse de Ondernemers-AOV ontwikkeld. Een oplossing die uw inkomen optimaal beschermt en waar u ook veel aan heeft als u gewoon gezond aan het werk bent.