Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken en gratis vrijblijvende offertes aanvragen.
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 10u-15.30u)

Disclaimer

De door Datishetverschil.nl verstrekte informatie is geen aanbod of beleggingsadvies.

Inhoud
De door Datishetverschil.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Datishetverschil.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Datishetverschil.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Datishetverschil.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Datishetverschil.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Datishetverschil.nl.

Datishetverschil.nl geeft ondernemers informatie en advies op het gebied van zakelijke verzekeringen, steeds zoveel mogelijk op maat en naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan Datishetverschil.nl geen garanties geven over de juistheid van de verschafte informatie en adviezen.

Eventuele acties die consumenten op basis van deze informatie en adviezen nemen, komen dan ook voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Datishetverschil.nl aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Datishetverschil.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.