Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken en gratis vrijblijvende offertes aanvragen.
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 10u-15.30u)

AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting

Als u zelf de verzekerde bent, is de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van de Inkomstenbelasting aftrekbaar. De premies worden erkend als ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. Volgens de Wet Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. De voorwaarde is dat de uitkering wordt gedaan aan degene die de premie betaalt. De begunstigde moet dezelfde zijn als de verzekeringsnemer/premiebetaler.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
De uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn belast in box 1. Over de uitkering aan de verzekeringsnemer/premiebetaler moet de verzekeraar wettelijke loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet) inhouden en afdragen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomstenbelasting

Als u periodiek premie voor een AOV betaalt, dan kunt u de premie in mindering brengen op uw inkomen bij de opgave van de Inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld voor het fiscaal aftrekken van de AOV premie

 • Uw bruto jaarinkomen is € 40.000,- waarmee u in belastingschijf 3 valt
 • U betaalt € 2.000,- premie per jaar voor uw AOV.
 • In dit geval betaalt u géén Inkomstenbelasting over de € 40.000,- maar u betaalt Inkomstenbelasting over € 38.000,-.
 • Dit scheelt € 2.000,-.
 • € 2.000,- x 42% (schijf 3) = € 840,-.
 • In werkelijkheid is uw AOV premie: € 1.160,-.

Opgave AOV uitkering bij de Inkomstenbelasting
In geval van arbeidsongeschiktheid krijgt u een periodieke uitkering van de verzekeraar. Deze periodieke uitkering geldt als inkomen en dient u bij de Inkomstenbelasting op te geven.

Voorbeeld

 • U raakt arbeidsongeschikt voor 50%;
 • U hebt een bedrag verzekerd van € 40.000,- per jaar;
 • In dit geval ontvangt u een uitkering van € 20.000,- conform uw AOV (50% arbeidsongeschikt);
 • Deze € 20.000,- uitkering geldt als inkomen en dient meegerekend te worden bij de Inkomstenbelasting;
 • De premie die u betaalt over de resterende € 20.000,- blijft in dit geval aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Een AOV via uw BV afsluiten

Bij het sluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden.

 • De Bv is verzekeringnemer en begunstigde;
 • De Bv is verzekering en de DGA begunstigde.

Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk.

Omschrijving BV
De BV is een rechtspersoon met dezelfde juridische status, rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De BV zelf wordt als ondernemer gezien, de directeur is in dienst en handelt uit naam van de vennootschap.

BV of DGA als begunstigde
Beide varianten (BV of DGA als begunstigde) hebben elk een eigen voordeel. Het voordeel van de BV als begunstigde is dat er minder administratieve rompslomp is om de uitkering bij de DGA terecht te laten komen. Maar het voordeel van de DGA als begunstigde is weer dat de loondoorbetaling niet in gevaar komt bij bijvoorbeeld een faillissement.

2 voordelen
Bij het sluiten van een AOV via de BV kunnen er twee voordelen zijn ten opzichte van het sluiten van een AOV via de ondernemer zelf. Voordeel is dat u privé niet de kosten van een AOV draagt. Het andere voordeel voor de BV is dat de premies van de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Nadeel
Wel is het zo dat als u arbeidsongeschikt raakt, een eventuele uitkering aan de bv wordt overgemaakt. Dit kan tot problemen leiden als de BV failliet gaat. De uitkering wordt dan gestaakt, zelfs als u nog arbeidsongeschikt bent.