Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken en gratis vrijblijvende offertes aanvragen.
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 10u-15.30u)

AEGON

De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering is uniek: een verzekering met keuzemogelijkheden qua dekking en inkomensbescherming. U bepaalt zelf de dekking en premie en bent daarbij altijd verzekerd van beroepsdekking. Tijdens de looptijd kan de dekking aangepast worden. Bij eventuele arbeidsongeschiktheid is het verzekerd bedrag altijd de basis voor de uitkering.

Unieke keuzemogelijkheid van de dekking
De meeste verzekeringen maken nauwelijks onderscheid in de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Bij AEGON is dat anders. De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt 3 dekkingsvarianten. Elke opeenvolgende variant biedt een uitgebreidere dekking.

 • Periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongevallen.
 • Periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongevallen en ziektes met uitsluiting van psychische aandoeningen.
 • Periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongevallen en ziektes inclusief psychische aandoeningen.

Bij alle varianten is er beroepsdekking. En bij een eventuele schade vindt geen inkomenstoets plaats.

De premie wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw feitelijke werkzaamheden. De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering kan tijdens de looptijd gemakkelijk worden aangepast aan veranderende omstandigheden. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u de uitkering voor 5 jaar, 10 jaar of tot uw 65e levensjaar wilt blijven ontvangen.

Belangrijke kenmerken

 • Kies zelf de dekking: verzeker alleen waar u behoefte aan heeft.
 • Verzekerd bedrag is de basis voor een eventuele uitkering.
 • Altijd beroepsdekking, ook op lange termijn.
 • Premie afgestemd op daadwerkelijke werkzaamheden.
 • Flexibel in alle opzichten: verzekerd bedrag, eigen risico, eindleeftijd, uitkeringsduur, uitkeringsdrempel, eventuele indexering.
 • Aanvangskorting nieuwe klanten.
 • Verzekerd bedrag driejaarlijks 15% verhogen zonder gezondheidsverklaring.
 • Onafhankelijke Persoonlijke Advies- en Preventielijn.

Waarom je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij AEGON kiest

De AOV’s van AEGON onderscheiden zich door:

 • het is een pure sommenverzekering. Er zal geen discussie bij een claim over de bepaling van het verzekerd bedrag zijn;
 • Bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid wordt alleen gekeken naar eigen werkzaamheden van de ondernemer en niet naar mogelijkheden van taakverschuiving binnen het bedrijf;
 • Bij (vrijwillige) uitsluiting van psychische ziekten geldt een premiekorting
 • Persoonlijke begeleiding door casemanager in geval van (dreigende) arbeidsongeschiktheid (Gezonde Aanpak van Aegon)

Specifieke unieke kenmerken
Orgaandonatie is verzekerd (bij dekkingsvarianten ongevallen + ziekten)

Contractduur en condities
De AEGON AOV’s hebben een contractduur van 1 jaar en zijn na het eerste jaar dagelijks opzegbaar. De klant heeft de keuze voor 30% aanvangskorting of 5% doorlopende korting tot aan de eindleeftijd.

Preventie
De Gezonde Aanpak is opgenomen in de voorwaarden. Met de Gezonde Aanpak probeert AEGON te voorkomen dat een ondernemer arbeidsongeschikt raakt door preventieve hulp te bieden als diegene voelt dat hij of zij wellicht arbeidsongeschikt wordt. Als men toch arbeidsongeschikt raakt, dan kijken wij samen met de ondernemer hoe hij zo snel mogelijk weer kan doen wat hij wil en dat is ondernemen.

Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
De ondernemer krijgt een persoonlijke casemanager die uitgebreide begeleiding biedt en ondersteunt bij de stappen om aan het werk te blijven of om weer aan het werk te gaan. De casemanager denkt bijvoorbeeld mee over de meest effectieve re-integratieaanpak, de inzet van professionele dienstverlening of over ander werk dat de ondernemer / zzp’er zou kunnen doen als zijn huidige werkzaamheden niet meer voortgezet kunnen worden.

Inloop- en uitloopdekking
De inlooprisico is alleen verzekerd bij het oversluiten van een bestaande AOV van een andere verzekeraar naar Aegon. Betreft het inlooprisico in de periode dat AEGON de aanvraag heeft geaccepteerd en de AOV vervolgens is beëindigd bij de vorige verzekeraar.

Bij de uitlooprisico wordt de uitkering voortgezet na beëindiging van de polis bij AEGON. Toename van het arbeidsongeschiktheidspercentage na beëindiging van de polis geeft geen recht op een verhoogde uitkering.

AEGON heeft 3 varianten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering is een echte ondernemersverzekering. U stelt de verzekering samen volgens uw eigen wensen. De AEGON AOV bestaat uit 3 varianten en vele keuzemogelijkheden. U kunt de dekking – en daarmee ook de premie- tijdens de looptijd aanpassen zoals u dat wilt.

U kunt arbeidsongeschikt worden door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte. Bij AEGON kunt u kiezen welke van de risico’s u wilt verzekeren. Door de keuze in dekkingsvarianten is de verzekering extra flexibel. De gekozen dekkingsvariant bepaalt mede de premie.

 • Ongevallen: Deze variant dekt arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. En is het voordeligst in premie, omdat alle andere oorzaken van arbeidsongeschiktheid niet zijn verzekerd.
 • Ongevallen en ziektes, behalve psychische aandoeningen: Behalve alle oorzaken van variant 1 zijn hierbij ook overige ziekteoorzaken verzekerd. Psychische aandoeningen zoals bijvoorbeeld een burn-out en overspannenheid zijn niet verzekerd. Een uitgebreide verzekering, maar aanzienlijk voordeliger dan de meest complete variant 3.
 • Ongevallen en ziektes, inclusief psychische aandoeningen: De meest uitgebreide dekking,als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, inclusief psychische aandoeningen.

Over AEGON

AEGON is één van ´s werelds vooraanstaande verzekeraars, die gebruik maakt van de mogelijkheden tot succesvol samenwerken, om daarmee bij te dragen aan een betere toekomst voor klanten, aandeelhouders en medewerkers over de gehele wereld.

Eén van de hoofdproducten van AEGON is de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) waar door AEGON veel aandacht aan is besteed. Door de drie varianten die zijn gemaakt voor deze verzekering, stelt AEGON zeker dat er een variant voor elke ondernemer tussen zit.