Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vergelijken en gratis vrijblijvende offertes aanvragen.
Vragen? 020 34 60 768 (ma-vr 10u-15.30u)

Voorbeelden

Voorbeeld projectmanager
Een project-manager heeft een overeenkomst gesloten met een opdrachtgever om in samenwerking met een makelaar een kantoorpand voor hem te verwerven en ervoor te zorgen dat dit pand ingericht en gebruiksklaar wordt opgeleverd.

Nog voor de oplevering meent de opdrachtgever dat hij door grove nalatigheid van de project-manager met een aantal problemen wordt geconfronteerd die mogelijk financiële consequenties kunnen hebben.

Hiervoor stelt opdrachtgever de projectmanager per brief aansprakelijk.
Uiteindelijk moet opdrachtgever een nieuwe project-manager inhuren die het huisvestingsproject definitief voltooid. Hierdoor worden extra kosten gemaakt en wordt het budget met ruim € 50.000 overschreden.

Opdrachtgever houdt verzekerde dan ook aansprakelijk voor deze extra kosten.
Voorbeeld interim manager – Directievoering
Een handelsbedrijf annex kwekerij huurt voor de duur van4 maanden een interim-manager in, die werkzaamheden dient te verrichten op het gebied van algemene directievoering.

In deze periode sluit het bedrijf een geldleningovereenkomst af ter hoogte van € 74.000,- met een afnemer in het kader van een opstart van een nieuwe leveringsrelatie.
Na anderhalve maand dient dit bedrag verhoogd met rente, aan het bedrijf te worden terugbetaald.

De afnemer komt echter slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de geldleningovereenkomst na, waardoor het bedrijf het resterende bedrag ad.€ 63.500 niet meer kan incasseren. Via een advocaat houdt het bedrijf de interim-manager hiervoor aansprakelijk.

De interim-manager was, volgens het bedrijf, niet c.q. slechts tot bepaalde hoogte bevoegd een geldlening aan deze afnemer te verstrekken.

Voorbeeld Interim manager – IT
Een interim-manager is ingehuurd door een internationale onderneming om op tijdelijke basis de IT afdeling te managen. Na afloop van de interimperiode wordt de manager aansprakelijk gesteld voor schade die zou zijn ontstaan ten gevolge van vermeende nalatigheid ten aanzien van de opzegging van een onderhoudsovereenkomst van één van de in het bedrijf gebruikte software-pakketten. De schade wordt door het bedrijf begroot op € 36.000,-.

Voorbeeld Interim manager – Gezondheidszorg
Een gezondheidsinstelling sluit een overeenkomst met een interim-manager om in de hoedanigheid van bestuurder orde op zaken te stellen.

Ongeveer 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden komt de instelling in betalingsproblemen. Een secretaresse die als freelance medewerker was ingehuurd, legt een vordering tot betaling van haar openstaande declaraties, voor door haar verrichte werkzaamheden neer bij de interim-manager.

De secretaresse stelt de interim-manager aansprakelijk aangezien hij wetenschap zou hebben gehad dat de financiële situatie van de instelling slecht was en als gevolg daarvan haar facturen niet betaald konden worden.

Een gerechtelijke procedure zal moeten uitwijzen of de interimmanager hiervoor inderdaad aansprakelijk is.